Information Penetrantprovning (PT)

Penetrantprovning (PT)

AlfaTests operatörer är Level II godkända II för flytande Penetrantprovning (PT eller LPT). Denna metod används för detektion av ytdiskontinuiteter i alla material.