Information Ultraljudsprovning

Ultraljudsprovning

Ultraljudsprovning (UT) är används vanligen för att hitta fel inuti material.
 
Ultraljud använder överföring av högfrekventa ljudvågor i ett material för att detektera en diskontinuitet eller för att lokalisera förändringar i materialegenskaperna .