Våra tjänster Shipping och Offshore

Shipping och Offshore

DNVGL, ABS och RINA ackreditering för sex metoder av oförstörande provning.
 
FROSIO och NACE certifierad målningsinspektör.
 
Lång erfarenhet av skeppskonstruktioner.
 
Har förståelse för vilka allvarliga konsekvenser den marina miljön har på installationer.
 
Kunskap om regler och normer.
 
Flexibilitet med målet att minimera eller eliminera stillestånd.
 
Rope Access (industriellt reparbete)
 
Ny!!! 3D Laser Scanning!!!