Våra tjänster Shipping och Offshore Tjockleksmätning

Tjockleksmätning

Tjockleksmätning är en vital och obligatorisk komponent i klassförnyelseprocessen för alla kommersiella fartyg och plattformar. Med ultraljud skickas ljudvågor igenom ett material, där tid och avstånd mäts vilket omedelbart ger den verkliga tjockleken. Detta jämförs sedan med den ursprungliga tjockleken och en beräkning för tjockleksminskning görs.
 
Det handlar om människor och färdighet!
AlfaTest har specialiserat sig på Heavy Marine sektorn! Vi förstår skeppskonstruktioner. Våra certifierade tekniker är specialister inom tjockleksmätning, med stark bakgrund inom marin industri, är tekniskt utbildade och certifierade för jobbet.
 
Förberedelse och planering
Alla vet att överraskningar kan kosta mycket tid och pengar. Vårt mål är att bidra till att undvika detta. Där det är möjligt, är det viktigt att en ägare / underhållschef startar undersökningsprocessen i god tid före dockning.
 
Tjockleksmätning för förnyelse och specialundersökningar kan börja så tidigt som 15 månader före förfallodagen! Detta innebär att mätningar kan tas, utvärderas och reparationsspecifikationer kan presenteras.
 
Viktig!  - För tredjepartsundersökningar måste en inspektör från den utsedda klassificeringssällskapet involveras i processen från början. Det är hans / hennes beslut om omfattningen av mätningar som skall vidtas.
 
Tjockleksmätning med efterföljande bedömning av konditionen på fartyget och rekommenderade reparationsrapporter kan även utföras utan tredje parts inblandning.
Detta är ofta fallet när en ägare / underhållschef känner ett behov för en noggrann lägesrapport av tillståndet av skrovet och interna delar. Detta dokument blir beställarens egendom och kommer att förbli helt konfidentiellt. Observera dock att dessa mätningar inte kan användas i efterföljande tredje parts undersökningar.