Våra tjänster Shipping och Offshore Reparationsspecifikationer innan dockning

Reparationsspecifikationer innan dockning

Rekommenderade reparationsspecifikationer

Detta mycket viktiga dokument ger redaren tydlig information om de reparationer som vi rekommenderar, baserat på våra inspektioner. Varje objekt som AlfaTest rekommenderar för reparation tilldelas en individuell identitet och katalogiseras både på ritningar samt vikttabeller i form av en läsbar och enkel rapport.

Samma rapport kan användas av alla parter under hela processen - från varvsanbud till beskärning av stål.

Missförstånd och misstag minskas drastiskt på detta sätt.

 

Reparationstillsyn

Under reparationsfasen kan AlfaTests tekniker på begäran ge råd och övervaka processen. Vi fungerar som en kvalitetssäkring för ägaren samt en guide för reparationsföretaget så att reparationerna blir korrekt genomförda.