Pro Climb - Rope Access Slutna utrymmen

Slutna utrymmen

Pro Climb fungerar som säkerhetsledare vid arbete i slutna utrymmen. Ofta kan vår personal både utföra själva uppgifterna i det slutna utrymmet och arbeta från utsidan för att följa säkerhetsprocedurer och göra räddningsplaner .