Pro Climb - Rope Access Oförstörande provning

Oförstörande provning

För vår oförstörande provning är vi ackrediterade av SWEDAC ISO/IEC 17025 and DNV 402B för sex olika metoder (Visuellt Test (VT), Magnetpulverprovning (MT), Penetrantprovning (PT), Ultraljudsprovning (UT), Virvelströmsprovning (ET) och Radiografisk provning (RT). Vår personal är certifierade enligt ISO 9712, EN 473 and SNT-TC-1A. Våra målningsinspektörer är certifierade enligt FROSIO och NACE och har en lång och värdefull erfarenhet. Vi har de nödvändiga utbildningarna för arbete både inom svensk industri, samt offshore på bl.a. Nordsjön.