Pro Climb - Rope Access Vad är IRATA Rope Access?

Vad är IRATA Rope Access?

IRATA International’s rope access system är en säker metod för arbete på hög höjd där linor och tillhörande utrustning används för att få tillgång till och från arbetsplatsen.

Fördelen med att använda rep som metod ligger främst i den säkerhet och snabbhet med vilken arbetstagaren kan komma till eller från svåra lägen och sedan utföra sitt arbete, ofta med minimal påverkan på andra verksamheter och det närliggande området. En annan stor fördel är att kombinationen av totala mantimmar och risknivån för en viss uppgift ("man-at-risk" timmar) ofta reduceras jämfört med andra sätt att få tillgång till sin arbetsplats.

Det primära syftet vid användning av rep som metod är att planera, leda och genomföra arbetet med minimala olyckor, tillbud eller farliga händelser. Det vill säga att ett säker arbetssystem upprätthålls hela tiden, och utan skador på egendom eller miljön. IRATA International har infört ett ständigt utvecklat arbetssätt som medlemmarna är skyldiga att följa och som övervakas för att säkerställa att ett säkert arbetssystem upprättas och upprätthålls. IRATA Internationals medlemsföretag har högre krav än andra aktörer som inte omfattas av ett sådan strikt schema.

Precis som alla andra metod för arbete på hög höjd, bör tillämpningen av Rope Access betraktas som ett komplett system där planering, ledning, kompetens och lämplig utrustning ska behandlas med lika stor betydelse. Var och en är beroende av varandra för att säkerställa ett säkert arbetssystem. Vår Uppförandekod ger rekommendationer och vägledning om användning av Rope Access-metoder för att ge en så säker arbetsplats som möjligt. Del 1 innehåller grundläggande principer och kontroller. Del 2 utgår från del 1 och ger mer detaljerad vägledning. Del 3 är en serie av bilagor, som ger råd om tillhörande arbetsmetoder och information om andra relevanta ämnen. Flera av dessa bilagor är fortfarande under utveckling. Del 4 ger länkar till relevant nationell lagstiftning och Del 5 ger en källförteckning. Delarna bör läsas tillsammans med varandra, men i synnerhet del 1 med del 2.

NOT: Text från IRATAs hemsida