Pro Climb - Rope Access Kraft & Processindustri

Kraft & Processindustri

Pro Climb Sweden kan göra allt från borttagning av slagg till inspektioner och förberedelser för framtida reparationsarbete. Mindre reparationer kan vi lösa direkt, och även montage och annan service.

Ni kan minska era kostnader för hyra av lyftkranar och ställningsmontage, då vi utför vårt arbete hängades i rep. Detta medför också att vi påverkar den dagliga verksamheten minimalt och ni slipper ställningar som tar upp plats och är i vägen. Ni slipper även att jobba med flera leverantörer, då vi utför arbetet själva.

 
 

Pro Climb är ett företag som erbjuder olika typer av service, inspektioner och installationer på hög höjd.
Vi är certifierade av IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) vilket garanterar att vårt arbete
utförs med största säkerhets- och miljötänk. Våra tekniker har personliga IRATA certifikat för Level I, II och III.

Vi är också ackrediterade av SWEDAC för sex olika metoder av oförstörande provning.

 

FRÅGA OSS OM VILKA MÖJLIGHETER SOM FINNS!