Pro Climb - Rope Access Master

Master

Vi utför kontroller, inspektioner och andra tjänster på master. Allt från oförstörande provning till reparationsmålning och montage. Vi klättrar aldrig i master innan vår säkerhetsansvarige har gjort säkerhets- och räddningsplaner, helt enligt IRATAs regler.