Alfatest AB

English Swedish

Expanded business with Wallenius

AlfaTests operatörer är Level II godkända II för flytande Penetrantprovning (PT eller LPT). Denna metod används för detektion av ytdiskontinuiteter i alla material.